Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme(ISO15504)


(ISO 15504) SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme

Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı, çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerinin tam anlaşılamaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu standartlardan biri olan, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirleyen SPICE, 1995 yılında ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından çıkarılmıştır.

Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Modeli çerçevesinde revize edip gerekli dokümantasyon ve süreç eğitimlerini vererek şirketinizin ISO 15504 SPICE Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Belgesi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır.

Neden ISO 15504 SPICE?

ISO 15504 SPICE standardının zorunlu hale gelmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, ISO 15504 SPICE standardının yazılım geliştirmede kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 15504 SPICE Seviye 2 yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI Seviye 3 olmaları şartı öngörülmektedir.

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri

• Mevcut Durum Analizi
• TSE Başvurularu
• İç Denetim
• Ön Denetim Hazırlık
• Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
• Süreç Uygunsuzluklarının ve İyileştirme Çalışmalarının Takibi