Kozmetik Ürün Bildirimi ve Firma Kaydı (ÜTS)


KOZMETİK ÜRÜN BİLDİRİMİ NEDİR?

Piyasaya arz edilecek ürünün 5324 sayılı Kozmetik mevzuatına uygun ürün bilgilerini bakanlığa bildirilmesi işlemidir. Bakanlık tarafından yapılan piyasa gözetimi denetimlerinde bildirimi olmayan ürünlerin tespitinde ciddi para cezası, ürün toplatılması ve piyasada ürün yasaklanması gibi durumlar söz konusudur.

KİMLER KOZMETİK BİLDİRİMİ YAPMAK ZORUNDADIR?

İthalatçı veya yerli üretici farketmeksizin, piyasaya sunulacak her kozmetik ürünün bildirim işlemleri yapılmış olmalıdır. Fason üretimlerde, hem piyasaya süren hem de üretimi yapan firmanın ilgili ürün için Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunması gerekmektedir.

FİRMA YETKİLİ KAYDI VE ÜRÜN BİLDİRİMİ

Bildirim işlemleri için öncelikle Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzu doğrultusunda firma kaydı yapılarak şifre edinilmesi gerekir. Şifre edinildikten sonra kozmetik ürün bildirimi için elektronik başvuru oluşturulur.

Kozmetik Kanun Bildirini ve Denetim başlıklı 3’ürıcü maddesi kapsamında kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması zorunlu olup, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Kozmetik Ürünler, Kozmetik Bildirimi İle İlgili Danışmanlık Hizmetlerimiz
– Piyasaya verilecek ürünün Kozmetik Yönetmeliğine uygunluğunun tespiti
– Formülasyon incelemesi
– Kozmetik Bildirimi, e-Bildirim işlemleri
– Kozmetik Bildirimi formlarının Bakanlığa teslimi
– Ulusal Zehir Merkezine Bildirim yapılması
– AB Direktiflerine ve Türk Kozmetik Mevzuatına Uygun Etiket Metni Hazırlama
– Ürün Bilgi Dosyası Hazırlama
– Kozmetik Mevzuatına uygun tanıtım ve reklam metni hazırlama
– Kozmetik üretim yerleri için İyi İmalat Uygulamaları(GMP) uygunluğu hakkında destek
– İhraç Amaçlı Sağlık ve GMP Sertifikası Başvurusu (ihracat sertifikası)
– Sağlık Bakanlığı 22.03.2012 tarihinde yayınladığı Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzuna uygun Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması hazırlamak.

İhraç Amaçlı Sağlık ve GMP Sertifikası Başvurusu (ihracat sertifikası) Nedir? 76/768/EEC Standardı Kapsamında Deklarasyon – Sağlık Sertifikası İşlemleri

Sağlık Sertifikası, yurtiçinde üretimi yapılan kozmetik ürünlerin ihracatında, ihraç edilen ülke tarafından talep edilen bir belgedir. Söz konusu belgenin alınabilmesi için, ihraca konu kozmetik ürünlerin Sağlık Bakanlığı bildirimlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, kozmetik olarak beyan edilen her ürünün Sağlık Bakanlığı onayından geçemediğini bilmenizi isteriz. Kurum tarafından yapılan dosya incelemesi sonrasında bazı kozmetik ürünler için ambalaj ve etiket bilgileri talep edilebilmektedir. Mevzuatlara uymayan etiket ve içeriklere haiz kozmetik ürünler de Bakanlık tarafından red edilebilmektedir.