İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Kurulumu ve Belgelendirme


OHSAS 18001 belgesi standardı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmesi performansının iyileştirilmesini sağlamak, için gerekli yönetim sistemi şartlarını kapsar. Standart OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği Performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartlarını da kapsamaz. OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir; diğer adı ile iş güvenlik sertifikası diye bilinen OHSAS sertifikası;

a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, , iş sağlığı ve güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak,

b) Bir OHSAS 18001 :2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak, yönetim eğitimi/eğitimleri yapmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,

c) Kuruluşun beyan ettiği OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,

d) Bu uyumu başkalarına göstermek,

e) Kuruluşun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,

f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek. Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sertifikası yönetim sistemine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın kapsamı kuruluşun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır.

OHSAS 180001 Standartların Tanıtılması

OHSAS 18001: Kuruluşların risklerini kontrol etmelerine ve performanslarını iyileştirmesine imkan vermek üzere OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili şartları belirlemektedir.

OHSAS 18002: OHSAS 18001’in uygulamasına ilişkin kılavuzluk bilgilerini vermektedir.Bu standartlar ILO-OHS kılavuzlarının kısım 3’ü “ Kuruluşlarda İş Güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri “ ile uyumludur.

ILO-OHS Genel Bir Bakış

ILO-OHS Kılavuzlarının iki temel amacı vardır; Ülkelere kendi milli iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri çerçevelerini kurmak için yardımda bulunmak. Kuruluşlara OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını genel politika ve yönetim düzenlemeleri ile entegre etmelerine ilişkin olarak yol gösterici bilgileri vermektedir.

Diğer Yönetim Sistemlerine Uyum

OHSAS 18001 belgesi standardı diğer yönetim sistemlerinin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi) spesifik isteklerini içermez fakat bütünleştirilebilir. Bütün bu standartların amaçları ve kuruluşlara kazandırmak istedikleri felsefeler farklı olmakla beraber yaptığı faaliyet göz önünde bulundurularak entegre edilebilmektedirler. Örneğin yukarıda bahsi geçen bütün standartlarda doküman kontrol, kayıt kontrol, eğitim, yönetimin gözden geçirmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve iç tetkikler gibi bazı konular yer almakta ve her standardın bu konuların işletilmesinde bazı farklılıkları olmasına rağmen ortak bir şeklide uygulanabilmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Gelişimi

1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis. Rehberi

1997’de Technical report NPR 5001

1999’da BS tarafından (İngiltere’de) 2001’de OHSAS 18001 belgesi olarak yayınlandı.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

OHSAS 18001 (iş sağlığı ve güvenliği) belgesi Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Ülkemizde OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği belgesi Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır. Bu sistemle, çalışanlar, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi (iş güvenlik sertifikası) faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

NEDEN OHSAS 18001 ve OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır?

Kuruluşta Ohsas 18001 Standardı ile iş kazalarını minimize ederek iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarını maksimize edebilirsiniz. Bu standardı uygulayan firmalar iş güvenliği yönetim sistemini kurmuş, iş güvenliği kanununun şartlarını yerine getirmiş olduklarından daha fazla güven kazanırlar.

Ohsas İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve periyodik olarak denetlenmek için uzman danışman ve denetçilerimizin (İŞ Güvenliği Uzmanlarımızın) desteğinden faydalanabilirsiniz.