Avrupa İhracaat Kozmetik Ürün Bildirimi (CPNP Kaydı)


Yeni AB Kozmetik Mevzuatına Göre Kozmetik Ürün Bildirimi (CPNP kaydı)

Yeni AB Kozmetik Mevzuatında Madde 13’de Avrupa merkezi Kozmetik ürün bildirimi açıklanmıştır.

Avrupa’da bir kozmetik ürün piyasaya sürülmeden önce Sorumlu Kişi tarafından elektronik ortamda CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) isimli portala her bir ürün kaydının yapılması gerekmektedir.

Sorumlu Kişi CPNP portalı üzerinden Komisyona aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim yapar.

Kozmetik ürünün kategorisi, adı ve tanımlanması;

Sorumlu Kişi’nin adı ve adresi, Ürün Bilgi Dosyası’nın kolayca ulaşılabileceği adres

İthalatın yapıldığı ülke

Ürünün pazara sürüleceği ülkeler

Gerektiği zaman iletişime geçilecek kişinin bilgileri

Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı.

Hammaddelerin CAS ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 Ek 6 Bölüm 3 altında bulunan 1A ve 1B kategorisindeki CMR maddelerinin EC numaraları

Kozmetik bir ürün markette yerini aldığında Sorumlu Kişi Komisyona etiketleme ve ambalaj hakkında bilgi verilmelidir.

Name danışmanlık olarak türkiyede cok az firmanın uygulama da yeni geçtiği bu işlemi yapabilmekteyiz. Avupaya ihraç ettiğiniz ürünlerinizi Avrupa CPNP portalına kaydının yapılıp, CPNP numaralarının alınıp, sistemde kayıtlı dosyalarının tarafınıza iletilmesi konusunda hizmetimizden yararlanabilirisiniz.