Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Kurulumu ve Belgelendirme


ISO 22000 gıda güvenliği için yönetim sistemlerine olan yükümlülükleri tanımlayan bir normdur. İşletmeye bağlı risk yönetimindeki minimum koşulları belirtir ve tehlike analizi sistemi ile kritik kontrol noktalarını (HACCP), Codex-Alimentarius-Komisyonu tarafından geliştirilen kullanım adımlarıyla beraber ekler. Denetlenebilen yükümlülükler ile HACCP-Planı koruyucu programlar (PRP’ler) ile kombine edilir.

Normun önemli elemanları gıda güvenliği sorumluluğunun kalite yönetimine bir genel yönetim görevi olarak entegre edilmesi ve iletişim araçlarının tedarikçiler, müşteriler, son kullanıcılar ve kamu kuruluşları ile iletişim için, sadece kriz durumlarında değil, her zaman hizmete sunulmasıdır.

Normun hedefi: Gıda zincirinde faaliyet gösteren işletmelerde gıda güvenliği yönetimi yükümlülüklerinin dünya çapında uyumlaştırılması.

Normun kullanımı özellikle yasal gereklilikten çok hedef odaklı, entegre bir gıda güvenliği yönetim sistemi arayan işletmeler için düşünülmüştür.

Kim için? Direkt veya indirekt olarak gıda zincirinin bir veya birden çok aşamasında görev alan tüm organizasyonlar için. Direkt etkili organizasyonlar arasında yem üreticileri, hasat yapan işletmeler, tarım işletmeleri, bileşen üreticileri, Gıda maddesi üreticileri, perakendeciler, kantinler, restoran işletmeleri ve temizlik, dezenfeksiyon, taşıma, depolama ve satış alanlarında faalieyt gösteren işletmeler sayılabilir. Diğer endirekt etkili organizasyonlar ise cihaz, temizlik malzemesi, dezenfeksiyon malzemesi ve ambalaj üreticileri ve gıda ile temas edebilecek tüm diğer maddelerin üreticileridir.

Avantajlar:

• Farklı gıda standartlarındaki yükümlülüklerin çoğunun kapsanması Gıda güvenliği için risk oluşturan faktörlerin koruyucu programlar çerçevesinde yönetilmesi

• Modern risk analizi yöntemlerinin ve koruyucu programların gıda güvenliği altında entegrasyonu

• Hijyen ve sağlığın korunmasıyla ilgili güvenli ve etkin süreç akışları gibi işletmenin bütüncül incelenmesi

• Yüksek ürün güvenliği ve düşük ürün pasif riski

• Müşteriler, tedarikçiler ve resmi makamlar arasındaki güvenin kuvvetlendirilmesi Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirme ve güncellenmesi