Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Hazırlama


Sertifikalı personelimiz ile kimyasal madde/karışımlarınızın Güvenlik Bilgi Formlarının ülkelere özel yönetmelik formatlarına ((EU) 453/2010, (EC) 1272/2008 CLP, T.C.27092) uyumlu olarak, 33 lisanda hazırlama hizmeti sunulmaktadır..

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları kimyasal maddelerin ve içerisinde bulunan karışımların, üreticisi veya ithal eden firmaların ve son kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır. Güvenlik bilgi formları kimyasal ürünlerin üretici ve kullanıcı arasındaki en önemli risk iletişim aracıdır. Bu dokümanlar sayesinde üretici firmalar, satıcılar müşterilerine ürünle ilgili geniş ve detaylı bilgiyi bu MSDS Formları ile ulaştırabilmektedirler. MSDS ‘ler bir anlamda ürünlerin kimlik kartlarıdır ve ürün hakkında gerekli tüm bilgiyi özet olarak kullanıcısına aktarmaktadır. Üreticilerin sosyal sorumlulukları olarak da önemli bir görevi olan MSDS Formları, çağımızda her noktada kullanılan kimyasallara karşı daha bilinçli yaklaşım sağlamak, çevre ve insan üzerindeki potansiyel tehlikelerini tanımlamak adına oldukça önemli bir görevi bulunmaktadır.

MSDS Formu firmalara ve kimyasal ürünlere özgü dokümanlardır. İçeriklerindeki hammaddelerin veya direk maddelerin insan ve çevre üzerinde yaratacağı tehlikelere karşı çok iyi analiz edilmiş olması ve son ürüne maruz kalınması durumunda nelerle karşılaşılacağını, nasıl önlemler alınabileceğini göstermesi gerekir. Türkiye’de yürürlükte olan yönetmelikler çerçevesinde MSDS Formları akredite kurum tarafından sertifikalandırılmış uzmanlarca hazırlanmak zorundadır.

Firmamız bünyesinde bulunan uzmanlarımız, TSE sertifikalı konusunda deneyimli bir ekipten oluşmaktadır ve MSDS Formlarınızı özenle hazırlamaktadır. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait GBF‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.

Kimler GBF/SDS hazırlayabilir? MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir. Dolayısı ile Güvenlik bilgi formlarını sadece eğitim almış sertifikalı uzmanları hazırlayabilir. Uzmanlarımız en son değişen yönetmeliğe göre eğitim almış TÜRKAK tarafından akredite TSE tarafından sertifikalıdır.

İlgili Mevzuatlar