Enerji Yönetimi Sistem Kurulumu ve Belgelendirme


ISO 50001 bir enerji yönetimi normudur. Norm, bir organizasyonda bir enerji yönetimi sisteminin tanımlanması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için şartları açıklar. Bu uluslararası norm, mevcut enerji kaynaklarının kullanılması, rekabetin artırılması, sera gazlarının emisyonunun ve diğer bununla bağlantılı çevreye etkilerinin azaltılması için katkıda bulunur. Kullanılan enerji çeşidinden bağımsız olarak geçerlidir. Norm, enerji performansı için kesin şartlar koymaz ama yasal hükümlerin yerine getirilmesini destekler.

Normun hedefi: İşletmenin enerji ile ilgili performans “Enerji performansı”nı iyileştirmek ve böylece enerji etkinliğini, kullanıımını ve tüketimini optimize etmek.

Kim için: Büyüklükten bağımsız olarak tüm braşlardaki işletmeler için.

Avantajlar: 2011’den beri bir enerji yönetim sisteminin kurulması enerji vergilendirme kuruluşlarının aradığı bir şarttır.

2013’ten beri tam fonksiyonlu bir enerji yönetim sistemi enerji ve elektrik vergilendirme kuruluşları için gerekli bir koşuldur (Eko-vergi)

Daha etkin enerji kullanımı

Emisyon azaltılması, ekstra emisyon izinlerinin alınmasının önlenmesi

Enerji alanında masraf azaltılması

Çevre koruma • Sürdürülebilir ekonomik aktiviteler
• İşletmenin dışarda temsilinin iyileştirilmesi.