Sorumlu Teknik Eleman


Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur. Bu müesseseler sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. 5324 sayılı Kozmetik Kanunumun “İdari Para Cezaları” başlıklı 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının b bendinin ikinci alt bendinde belirtilmektedir.

Name danışmanlık olarak gerek üretim tesisisiniz, gerek ise ithalat firmalarınız için ürünlerinizin bildirimlerini yapıp, bakanlık ile ilgili denetim ve yazışmalarda sorumlu olacak, uzman-deneyimli sorumlu teknik eleman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.