Eup Sistemi Kapatılması


1 Ağustos 2018 tarihinde Kurum web sitesinde duyurusu yapılmış olan Bakanlık makamından onaylı 30 Temmuz 2018 tarihli 2018/3-E.141559 sayılı “Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Kaydı” konulu Genelge gereğince “1 Mart 2016 tarihinden itibaren kozmetik ürünlerin, 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren ise tıbbi cihazların ÜTS’ye kaydına başlanmıştır. Bu itibarla; tıbbi cihazlar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB), kozmetik ürünler için Elektronik Uygulamalar Portalı (EUP) kayıt ve bildirimler için kapanmış olup Kurum tarafından duyurulacak olan tarihlere kadar bu sistemlere yapılmış olan kayıtların ÜTS’ye aktarımının tamamlanması zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda 04/12/2018 tarih ve E.4084 sayılı makamı oluru ile;

1. Mart 2016’ya kadar kozmetik ürün bildirim işlemlerinde kullanılmış olan Elektronik Uygulamalar Portalı (EUP) 30 Nisan 2019 tarihinden itibaren kapatılacaktır. EUP’ye bildirimi yapılmış olan ve halen piyasaya arz edilebilir durumdaki aktif ürünlerin bildirimlerinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ye aktarılması gerekmektedir. EUP kapandığında bu sistemde yer alan bildirimler pasif konuma alınacağından tüm bildirim işlemlerinin ÜTS’ye aktarılması önem arz etmektedir.

2. 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kozmetik ürün bildirim işlemlerinden ücret alınacağından EUP’de bulunan ürünlerin bildirimlerinin ÜTS aktarımının bu tarihe kadar tamamlanmış olması sektörün yararına olacaktır. Bu tarihe kadar yapılacak olan işlemlerde ücret alınmayacaktır.

3. Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası başvurularının ÜTS’den yürütülebilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. ÜTS Sertifika Modülü en kısa zamanda kullanıma açılacaktır. Sertifika işlemleri ÜTS üzerinden yürütülecek ve bildirim başvuruları ile sertifika başvuruları aynı anda yapılabilecektir. Bu nedenle ihraç edilecek ürünlere ait bildirimlerin ÜTS’ye aktarılması gerekmektedir.

Kozmetik Ürünler Dairesi

Kozmetik Ürünleri Danışmnlık ve Bildirimleri