Biyosidal Firmaların Dikkatine


3.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “ İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olduğundan ve söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda sektör memnuniyeti açısından; insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik yapılacak olan başvurulara ilişkin başvuru doküman tipleri oluşturulmuş olup bu başvuruların nasıl yapılacağına dair iş akış şemalarının yer aldığı “Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürünler İçin Başvuru Kayıt ve Yönlendirme Dokümanı” hazırlanmıştır. Başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi ekteki dokümanın dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu hususa ilişkin sorularınızı biyosidal.soru@titck.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/a52fb786-059b-47b3-a0d8-0710817af6a4.pdf
Kozmetik Ürünleri Danışmnlık ve Bildirimleri