Analizler

Fiziksel-Kimyasal Analizler

Fiziksel / Kimyasal Analizler

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Kılavuzu’na  göre ürünlerin renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite analizleri istenmekte ve bu analizler tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanında aşağıdaki analizler de tarafımızca yapılmaktadır. Anyonik ve Katyonik Aktif madde,
Toplam Aktif Madde Ağır Metaller,
Kalite Kontrol Analizleri (Amonyak, NaOH, sitrik asit vb.)
Sabun indisi, Asit indisi sayısı,
SLES,SLS analizi ,Paraben Analizi, Fitalat Analizi

 

SLES,SLS,Paraben analizi, Ağır Metal analizleri,Anyonik ve Katyonik Aktif Madde analizleri Türkak akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.

Stabilite Analizleri

Stabilite (Raf Ömrü) Analizleri

Kozmetik ürünlerin belirtilen depolama koşulları çerçevesinde minimum dayanma süresinin doğrulanması ve bu süre zarfında güvenilirliğini korumaya devam ettirdiğinin belirlenmesi için  gerçekleştirilen bir testtir. Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi, Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uyumlu kaldığı süre olup kozmetik ürün güvenliliğinin devam ettiği süredir.

Dermotolojik Analizler

Dermotolojik Analizler (Yama/Patch Testi)

Dermotolojik test (Yama testi) kozmetik ürünün insan vücudunda toleransı ve etkinliğini ortaya çıkarmak için yapılır. Bu test bağımsız enstitüler tarafından gönüllüler üzerinde gerçekleştirilir. Ürünün alerjik reaksiyona sebep olması yada yan etkisi olup olmadığı tespit edilir. Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz’una istinaden bir kozmetik ürünün ambalaj veya tanıtımında ürünle ilgili iddiada bulunduğunuz zaman bu iddianın kanıtlanması için test yaptırılması zorunludur.

Dermatolojik olarak test edilmiştir, ibaresini ürün üzerinde bulundurmanız için Dermotoloijk test yaptırıp, uygun sonuçlu test raporunu ürün bilgi dosyasında bulundurmanız gereklidir

Mikrobiyolojik Analizler

Mikrobiyolojik Analizler

Ürünlerin, hammaddelerin mikrobiyolojik açıdan uygun olup olmadığının kontrollerini içerir. Ürünler patojen mikroorganizma içermemelidir.

Göz çevresinde, genel olarak mukoza zarlarında, hassas deriye, üç yaş altı çocuklarda, yaşlılarda veya riskli bağışıklık yanıtı gösteren kişilerde kullanılması planlanan kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik spesifikasyonlarına özel bir dikkat gösterilmelidir.

Kozmetik Ürün Güvenlik Değerlendirme Kılavuzu’nda    istenen mikrobiyolojik analiz parametreleri aşağıda belirtilmiştir.

Aerobik Mezofilik Bakteri

Küf-maya

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans

E.coli

Mikrobiyolojik analizler  Türkak akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır. Ayrıca istendiği durumlarda diğer mikrobiyolojik analizler de uluslararası standartlar dahilinde gerçekleştirilebilmektedir.

Etkinlik Analizleri

Etkinlik Analizleri 

Challenge Testi ( Tarama- Zorlama  Testi – Koruyucu Etkinlik Testi ):

Koruyucu Etkinlik Testi olarak da bilinir. Üründe kullanılan koruyucunun mikrobiyolojik kontaminasyonlara karşı  ürünü koruyup korumadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan bir testtir.

 

Challenge Test Türkak akreditasyon kapsamımızda yer almaktadır.